Бидний тухай

Бид Монгол Улсад анх удаа комплаенс, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх цогц хяналтын системийг хөгжүүлж байна.

  • Хэрэглэхэд хялбар
  • Хуулийн хэрэгжилтийг хангах автомат шийдэл
  • Алдаа гарах магадлалыг багасгана
  • Хүний нөөцийн зардал хэмнэнэ
Холбоо барих
Бидний шийдэл

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх цогц шийдэл

img
Харилцагчийг таньж мэдэх

Харилцагчийн мэдээлэлд тулгуурлан харилцагчийг эрсдэлийн түвшинөөр ялгаж, өндөр эрсдэлтэй харилцагчид цаашид хяналт тавих боломжийг бүрдүүлнэ.

img
Гүйлгээний хяналт

Гүйлгээг бодит цагийн горимд шалгаж сэжигтэй үйлдэл, гүйлгээг автоматаар илрүүлнэ.

img
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ хийх

Байгууллагын хэмжээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг автоматаар боловсруулна.

img
img
Хориг арга хэмжээ болон УТНБЭ

Харилцагч болон гүйлгээний мэдээллийг хориг жагсаалт, улс төрд нөлөө бүхий этгээд, цахим орчин дахь сөрөг мэдээлэлтэй тулгалт хийнэ.

img
Зохицуулагч байгууллагын тайлан

Зохицуулагч байгууллагад хүргүүлэх тайлан, мэдээг батлагдсан загварын дагуу автоматаар боловсруулна.

img
Сургалт

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын жишигт нийцсэн сертификат олгох сургалттай.

Үйлчилгээ

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр дараах үйлчилгээг үзүүлж байна

img
img
Дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулах

Байгууллагын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого, журам, дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулах

img
img
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ хийх

Байгууллагын хэмжээнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг гүйцэтгэх

img
img
Зөвлөх үйлчилгээ

Байгууллагын комплаенсын тогтолцоог сайжруулах, бэхжүүлэхтэй холбоотой бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ.

img
Сургалт

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын жишигт нийцсэн сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулна.